valtabyti

valtabyti
valtãbyti, -ija (-yja), -ijo tr. 1. DūnŽ, Lk, Kltn valkioti, drengti, trinti: Valtãbijo valtãbijo tokį gerą švarkelį, kol vieni skūtai paliko Krš. Jei po purvynus taip valtãbysi, neturėsi batelių Rdn. | Tą lementorių esu dvi žiemi valtãbijusi Šts. 2. Grg, Plt glamžyti, maigyti: Kam tu valtãbiji gromatą? J.minkyti: Pakaks pyragus bevaltãbyti, gali kepti Mžk. 3. vatuloti: Valtãbija kąsnį apsižiojusi, nė ėsti dorai nemoka Vvr. 4. Krž, Brs mušti, daužyti, talžyti: Valtãbys su medžiu tavo šonus, kaip vyninis obuolys minkštas atsirasi J. Šunį valtãbyk, ne muni Ll. 5. vartyti, mėtyti: Teip aną (pėdą) nupjovė, teip užtvarkė, ka aš dabar kaip noru, teip aną valtãbiju Sd. 6. refl. Krtv šlaistytis, valkiotis, tąsytis: Nėr jokio reikalo mergoms naktims valtãbyties DūnŽ. Bet da vienos motriškos anam neužteks, kaip ans valtãbijos, teip valtãbysias Trk. 7. refl. mėtytis: Valtãbijos tie akminai ir tebvaltãbijas DūnŽ. | prk.: Tu nenorėk didelios senatvės: valtãbysys kaip senas klumpis pasiuolė[je] Krš. \ valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; pasivaltabyti; suvaltabyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • valtabijimas — valtãbijimas sm. (1), valtãbijimos ind. 1. → valtabyti 1: Už valtãbijimą tokios naujausios suknikės nepaglostysu DūnŽ. Taip i maniau, kad apdirbs tą paletą – toks valtãbijimas buvo Krš. 2. refl. → valtabyti 6 (refl.): Tie valtãbijimos jaunus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvaltabyti — apvaltãbyti tr. apmušti, apdaužyti, apkulti: Apvaltãbyjo šonus su medžiu, t. y. apmušė J. valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; pasivaltabyti; suvaltabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaltabyti — išvaltãbyti tr. 1. išniurkyti, išmaigyti: Tą pačią [linų] saujikę kiša kartais du tris sykius [į mašiną], išvaltãbija gerai End. Nu ir išvaltãbijai tu tą muno kepurę Kl. ║ išminkyti: Jergau, kas tą tešlą išvaltãbys! End. Juo išminkysi, juo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvaltabyti — nuvaltãbyti tr. 1. Lk nudėvėti, nunešioti, nudrengti: Nuvaltãbijo tokią gražiausią suknikę Rdn. Paduok gerą drobužį – nuvaltãbija tučtujau Krš. Nūvaltãbijo i nūmetė [drabužį] DūnŽ. | refl.: Nūsivaltãbijo drobužis par tokį nešiojimą Užv. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasivaltabyti — pasivaltãbyti pasišlaistyti, pasivalkioti: Pasivaltãbijo pasivaltãbijo i sugrįžo DūnŽ. valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; pasivaltabyti; suvaltabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvaltabyti — suvaltãbyti 1. tr. Krtv sunešioti, sudrengti. 2. refl. prk. susivalkioti: Besiskirdama kavalierius neištekėjo, – taip ir susivaltãbijo Klm. valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvaltabyti — įvaltãbyti tr. įkrėsti, įmušti, apkulti: Tavi reik įvaltãbyti Žd. valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; pasivaltabyti; suvaltabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”